Bestuurs- en adviesorganen

Raad van bestuur

De raad van bestuur van NIRAS kwam vijf keer bijeen, op 20 maart, 29 mei (buitengewone vergadering), 19 juni, 18 september en 4 december 2015.

Samenstelling van de raad van bestuur op 31 december 2015

Voorzitter

Nele ROOBROUCK

Ondervoorzitters

Nicolas DE COSTER

Sam DE SMEDT

Leden

Michèle OLEO

Saskia OPDEBEECK

Vanessa TEIXEIRA DOS SANTOS

Caroline VAN DEN BERGH

Cécilia VERMEULEN

Frank DEMEYERE

Hugues LATTEUR

Luc MABILLE

Jérémie TOJEROW

Kris VREYS

Regeringscommissarissen

Pascal VANDERBECQ

Frederik VERHAEGHE

Secretaris

Valentine VANHOVE

Financieel auditcomité

Het Financieel auditcomité van NIRAS, het adviesorgaan van de raad van bestuur voor financiële kwesties, kwam bijeen op 9 maart, 8 juni, 7 september en 23 november 2015.

Toezichtcomité van het Fonds op middellange termijn

Het toezichtcomité van het Fonds op middellange termijn voor de toekomstige financiering van de voorwaarden verbonden aan het oppervlaktebergingsproject in Dessel kwam bijeen op 8 juni en 23 november 2015.

Vast technisch comité

Het Vast technisch comité, het adviesorgaan van de raad van bestuur voor de aspecten met betrekking tot, onder meer, de infrastructuur, de beheerprogramma's, de acceptatiecriteria, de toepasbare technieken voor het beheer van het afval, de onderzoeks- en ontwikkelingsthema's, de financiering van de activiteiten en de tarifering, kwam bijeen op 22 mei en 20 november 2015.