Het afval in cijfers

De acceptatie van radioactief afval in 2015

De tabel hieronder geeft een overzicht van de hoeveelheden niet-geconditioneerd standaardafval die NIRAS in 2015 heeft geaccepteerd en opgehaald.

Afvalcategorie Eenheid Hoeveelheden van derden
Gerealiseerd
Hoeveelheden van Belgoprocess
Gerealiseerd
Total
gerealiseerd
Vast brandbaar bèta-gamma-afval t 145.6 8.1 153.7
Vast niet-brandbaar bèta-gamma-afval m3 263.9 99.3 363.2
Vast brandbaar alfaverdacht afval m3 0.8 0.0 0.8
Vast niet-brandbaar alfaverdacht afval m3 30.1 0.4 30.5
Vast alfa-afval m3 40.4 1.2 41.6
Effluenten in leidingen m3 1920.5 172.4 2092.9
Brandbare vloeistoffen m3 4.2 1.5 5.7

De tabel hieronder geeft een overzicht van de hoeveelheden speciaal afval die in 2015 geaccepteerd werden. 'Speciaal afval' is afval waarvoor geen acceptatiecriteria bestaan en waarvoor financiële en technische overnamevoorwaarden gelden die per geval worden bepaald.

Beschrijving van het afval Eenheid Geaccepteerd in 2015
Grafiet m3 0
Bronnen met bestemming Belgoprocess m3 4.30 (454 stuks)
Bronnen ontmanteld door het IRE m3 7.07 (117 stuks)
Varia m3 3.61
Harsen voor droging m3 0
Middelactieve vloeistoffen (IRE) m3 11
Vast middel- en hoogactief afval m3 20.99
Radium- en thoriumhoudend afval m3 1.37

In 2015 registreerde NIRAS 34 nieuwe conformiteitsdossiers voor de courante productie, voor een totaal van 1720 colli geconditioneerd radioactief afval.

Van deze 34 dossiers werden er 28 volledig geanalyseerd in 2015, vanuit het oogpunt van de conformiteit van het afval met de toepasbare acceptatiecriteria. Deze analyse werd, waar nodig, van commentaar voorzien. Zes van deze dossiers werden in 2015 geaccepteerd door NIRAS. De controle van de analyse van de zes andere dossiers was nog aan de gang op 31 december 2015.

Producent Aantal colli Aantal dossiers Volume (m3)
Electrabel 252 6 100.80
CNT   252 6 100.80
KCD   - - -
Belgoprocess 1433 27 573.20
CILVA   1208 18 483.20
PAMELA   171 6 68.40
HRA   54 3 21.60
Belgisch leger (INTRADRA) 35 1 14.00
Totaal 1720 34 688.00

Al deze activiteiten hebben geleid tot de acceptatie van 2023 colli (820.02 m³) geconditioneerd radioactief afval. Het detail per producent wordt gegeven in de tabel hieronder.

Producent Aantal geaccepteerde colli Volume (m3)
Belgoprocess 1539 615.60
CNT 379 151.60
Belgisch leger INTRADRA 35 14.00
SCK•CEN 70 38.82
Totaal 2023 820.02

Het transport van radioactief afval in 2015

In 2015 werden vijftien transporten van geconditioneerd afval georganiseerd, waarvan twaalf voor afval afkomstig van de kerncentrales van Doel en Tihange die geëxploiteerd worden door Electrabel.

In 2015 werden in totaal 309 transporten voor niet-geconditioneerd afval georganiseerd.

Afvaltype Aantal transporten
Standaardafval en klein speciaal afval 259
Vast middelactief afval 8
Vast hoogactief afval 27
Alfabesmet afval 15
Totaal 309

De verwerking en conditionering van radioactief afval in 2015

De hoeveelheden standaardafval die Belgoprocess in 2015 verwerkt heeft, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Verwerking van standaardafval Gerealiseerd
Hoeveelheid Eenheid
CILVA Supercompactie 807 m3
Verbranding vast afval 148 t
Verbranding vloeibaar afval 4 t
Waterbehandeling B01 - B02 in KWB (Koude waterbehandeling) of Netekuip 17.650 m3
B05 - B06 in BRE (Behandeling radioactieve effluenten) 791 m3
Netelozingen 18.661 m3

De hoeveelheden speciaal afval die Belgoprocess in 2015 verwerkt heeft, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Beschrijving van het speciale afval Eenheid Verwerkte hoeveelheid in 2015
Vast middel- en hoogactief afval m3 20.09
Middelactieve vloeistoffen (IRE) m3 10.74
Bronnen ontmanteld door het IRE stuks 67
Bronnen verwerkt door IRE stuks 396
Radium- en thoriumhoudend afval m3 19.54
Ontvangst Pu-flessen m3 0
Varia m3 5.75

In 2015 ontving NIRAS 66 ophalingsaanvragen voor een totaal van 99 weesbronnen. Men schat dat de verwerking van deze weesbronnen zal leiden tot 1.04 m³ geconditioneerd afval, waarvan 0.97 m³ radium- en thoriumhoudend afval en 0.07 m³ ander afval.

Opslag van radioactief afval

AFMETINGEN 60M X 20M X 8M
VULPERCENTAGE 100%
AFVALVOLUME 1.900M3

AFMETINGEN 157M X 39M X 11M
VULPERCENTAGE 95%
AFVALVOLUME 14.700M3

AFMETINGEN 68M X 38M X 12M
VULPERCENTAGE 64%
AFVALVOLUME 4.200M3

AFMETINGEN 64M X 48M X 8M
VULPERCENTAGE 84%
AFVALVOLUME 4.700M3

AFMETINGEN 60M X 15M X 12M
VULPERCENTAGE 25%
AFVALVOLUME 150M3

AFMETINGEN 36M X 12M X 20M
VULPERCENTAGE 86%
AFVALVOLUME 250M3

AFMETINGEN 15M X 11M X 23M
VULPERCENTAGE 66%
AFVALVOLUME 70M3

Laagactief afval

Gebouw 150 Gebouw 151 Gebouw 155

Middelactief afval

Gebouw 127 Gebouw 136 D Gebouw 129

Hoogactief afval

Gebouw 136 C

Vulpercentage van de opslaggebouwen op de site in Dessel (toestand op 31 december 2015)

Opslaggebouw Maximale theoretische capaciteit (#) Aantal colli in het gebouw (#) Vulpercentage (%)
151-A 3.854 3.685 95.6
151-B 9.784 9.617 98.3
151-C 9.224 8.290 89.9
151-D 13.028 12.854 98.7
155-L 7.449 5.658 76.1
155-R 3.424 945 27.6
127-4 3.362 2.101 62.5

De maximale theoretische capaciteit werd opnieuw geëvalueerd in 2015.

Gebouw 151-A/B/C/D: gebouw voor de opslag van laagstralend afval van de categorieën A en B.
Gebouw 155-Zone L: gebouw voor de opslag van laagstralend afval van categorie B.
Gebouw 155-Zone R: gebouw voor de opslag van radiumhoudend afval.
Gebouw 127-bunker 4: gebouw voor de opslag van middelstralend afval van de categorieën A en B.

Overeenkomstig artikel 17 van de Algemene Regels voor de acceptatie van geconditioneerd afval staat de instelling in voor de opvolging in de tijd van het geconditioneerde afval. De eerste controle vindt uiterlijk drie jaar na de officiële acceptatie plaats, waarna het afval om de tien jaar gecontroleerd wordt. Het doel van deze periodieke controles is de toestand van de colli te inspecteren en na te gaan of het afval verenigbaar blijft met de referentieoplossing voor het langetermijnbeheer.

Naast de afvalcolli die ze normaal in 2015 moest controleren, namelijk de producties van 2002 en 2012, besliste NIRAS in haar opvolgingsprogramma alle colli op te nemen die de vorige jaren niet geïnspecteerd konden worden, onder meer als gevolg van de prioritaire acties naar aanleiding van de ontdekking van een gelachtige substantie in de colli geconditioneerd door de kerncentrale van Doel. Daarnaast besliste NIRAS het aantal controlecolli CSD-V en CSD-C uit te breiden, om over resultaten te beschikken voor een meer representatief staal van canisters.

In totaal werden in 2015 228 inspecties uitgevoerd in het kader van de opvolging in de tijd.

Gebouw Aantal in 2015 geïnspecteerde colli
127 50
136 35
150 18
151 104
155 20
Totaal 228