MENSEN BIJ NIRAS

Onze personeelsleden stellen hun knowhow ten dienste van de gemeenschap, door bij te dragen tot de uitvoering van veilige, duurzame en doeltreffende oplossingen, met het oog op de bescherming van mens en leefmilieu tegen de mogelijke gevaren van het radioactieve afval.

Allen Ashimwe

Financieel beheer

Het financiële beheer verzekert onder meer de conformiteit van alle activiteiten van de instelling met de wettelijke eisen op boekhoudkundig, fiscaal en financieel vlak, en omvat de algemene boekhouding, de analytische boekhouding, de thesaurie, het beheer van de fondsen, het jaarlijkse budget en het meerjarenbudget.


An De Wit

Ontmantelingsplannen en opvolging

Deze activiteiten omvatten de opvolging van het proces voor de opstelling, verificatie en goedkeuring van de ontmantelingsplannen: advies over de initiële ontmantelingsplannen, goedkeuring van de finale ontmantelingsplannen en, desgevallend, de opvolging van de uitvoering ervan (buiten de nucleaire passiva).


Danièle Boulanger

RD&D (research, development and demonstration), beheer op lange termijn

Het RD&D-proces houdt zich onder meer bezig met de conceptualisering en evaluatie van een geologische bergingsinstallatie voor het B&C-afval, waaronder de beoordeling van de operationele radiologische veiligheid en langetermijnveiligheid, en van de milieueffecten.


Elise Vermariën

Evaluatie van de langetermijnveiligheid voor oppervlakteberging

Deze taken omvatten het opstellen en documenteren van de wetenschappelijke basis om de langetermijnveiligheid voor de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval te kunnen aantonen en over de nodige invoergegevens te beschikken voor de veiligheidsevaluaties. Ze omvatten ook het vastleggen van een methodologie voor de veiligheidsevaluaties en vervolgens het uitvoeren en documenteren van de langetermijnveiligheidsevaluaties voor het definitieve ontwerp van de oppervlakteberging.


Patrick Réeff

Operationele cel ONDRAF-Site Fleurus

De exploitatiesite ONDRAF–Site Fleurus is verantwoordelijk voor de exploitatie, de sanering en de ontmanteling van de installaties van het failliete bedrijf Best Medical Belgium S.A. waarvoor geen overnemer werd gevonden.